Cephas Brazilian Jiu Jitsu

School Hours
Sun: Closed
Mon: 8:30-9:30am; 3:00 pm – 9:00 pm
Tues: 8:30-9:30am; 5:00 pm – 9:00 pm
Wed: 8:30-9:30am; 3:00 pm – 9:00 pm
Thurs: 8:30-9:30am; 5:00 pm – 9:00 pm
Fri: 8:30-9:30am; 3:00 pm – 8:00 pm
Sat: Closed

 

 

Cephas Brazilian Jiu Jitsu

7703 N El Capitan Way #120, Las Vegas, NV 89143

Get Directions